Video

 
Ondřej Gálik, Česká spořitelna: Chystáme novou dimenzi řešení, ve spolupráci se startupem
Bankovnictví je jedním ze sektorů, na kterém je krásně vidět, jak digitalizace mění celé odvětví. Je potřeba hledat řešení, která nás zprvu nenapadnou. Banky usilovně pracují na službách s vyšší přidanou hodnotou a hledají nové vody k lovu, i ve spolupráci se startupy. Můžeme se snad těšit na řadu zajímavých aplikací, které pomohou v rozhodování při nákupu nemovitostí, ale i financování nových projektů. V době, kdy nelze vydělávat na úrokové marži se tak může jednat o důležitý zdroj dodatečných výnosů nebo minimálně upevnění pozice banky v očích klientů.

 
Václav Lavička, Purpose Fly: Náčelníci týmů jsou lidé s neformálním vlivem, ti o úspěchu změn rozhodují
Striktní oddělení IT manažer a IT expert je v dnešní době již přežitek. Úspěšný tým nevedou pouze manažeři, ti si získávají na svou stranu členy týmu s neformálním vlivem. Tým se díky tomu rozpohybuje. Jak na to? Jde o to překonat své komfortní zóny, přestat lpět na pozicích a začít se otvírat tomu, co přichází. Tato mentální změna přirozeně přichází s novou generací. CIO by tak neměl podceňovat rozvoj svých komunikačních kompetencí. Doba, kdy stačil diplom s IT dovedností, je pryč.

 
Vojta Roček, Stories - Business Intelligence: Vyčištění uvnitř za vás žádná jiná firma neudělá
CIO by měl být ten, kdo do firmy přináší změnu. Nejprve však musí sjednotit a dokončit základní transformaci tak, aby si pak mohl vybírat mezi nejzajímavějšími řešeními na trhu. Transformace nemůže přijít shora, musí stát na pevných základech, na kterých je možné stavět. Pokud je CIO ve firmě ústředním expertem na data a ví, odkud lze jaké informace získat a jak je dostat v přístupné formě konkrétním lidem, má svoji budoucnost podle Vojty Ročka jistou. Jakou budoucnost bude mít startup Stories zkušených datařů s podporou investice z Logia, uvidíme již brzy.

 
Juraj Rakovský, Microsoft: Cloud dává CIO možnost získat relevanci vůči byznysu
Používání technologie je životní styl. Digitální transformace se týká všech firem a impulz pro ni přichází od zákazníka. Digitální transformace vyžaduje od CIO schopnost posoudit význam vybraných dat pro firemní byznys. Jde zejména o schopnost navrhovat řešení, která budou co nejlépe obchodu pomáhat a navrhovat nové výrobky a služby. Příklad Boeingu ilustruje, jak se prodej techniky mění v poskytování hodin jejího užití. Cloudová infrastruktura uvolňuje ruce CIO a jeho pozornost se proto může posouvat od infrastrukturních úkolů směrem k inovacím datové povahy.

 
Monika Malátková, Czechitas: Boříme stereotypy o IT
Czechitas staví most mezi IT zaměstnavateli a ženami, které mají rády grafiku, testování a řadu činností, kde se uplatní jejich talent a využijí možnost pracovat z domu a vydělat si slušné peníze. Ženy jsou ve větší míře než muži koncovými zákazníky aplikací. Jejich zapojení do vývoje už dnes napomůže lépe reflektovat poptávku trhu. Jako uživatelé se můžeme jen těšit, že to povede k přívětivějšímu ovládání aplikací než je tomu dnes.

 
Martin Šámal, VAFO Praha: S "punkmanagementem" do digitální divočiny
Jeden z největších českých výrobců krmiv pro domácí zvířata donedávna nepovažoval digitalizaci za klíčovou potřebu, na které byznys společnosti stojí. Z pohledu marketéra bylo však nutné udělat krok dopředu, mimo jiné, směrem ke globálnímu marketingu. Ve VAFO Praha dominuje punkmanagement, nápadům a inovacím brání pouze vnitřní bloky. Ohromná svoboda s sebou nicméně nese také odpovědnost za výsledky. Inovativní nápady jsou, upravit v souladu s nimi výrobu a logistiku je nicméně jednou z výzev, kterou digitální cesta za zákazníkem a jeho mazlíčkem obnáší.

 
Zaznělo na konferenci